Actievoorwaarden en spelregels winacties

Bij deelname aan onze winacties zijn de onderstaande algemene actievoorwaarden en spelregels van toepassing.

 1. Winacties worden uitgeschreven door Artiteq B.V. gevestigd te Tilburg. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een a. een reactie hebt geplaatst onderaan de Social Media post, b. een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens en/ of c. een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van actuele, correcte en complete informatie bij de deelname aan een winactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Bij internationale winacties zijn Frankrijk, Duitsland en Engeland inbegrepen.
 8. De trekking van de winnaar voor de winactie geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. De winnaar(s) worden binnen 5 werkdagen na het sluiten van de winactie persoonlijk geïnformeerd. Dit kan via een direct message via Social Media gaan, getagged worden in een Social Media story of post en / of via het emailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 10. Wanneer de winnaar zich niet binnen 5 werkdagen na bekendmaking meldt, behoudt Artiteq het recht een nieuwe winnaar te kiezen.
 11. Artiteq is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 12. Medewerkers van Artiteq zijn uitgesloten van deelname.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Artiteq voor de desbetreffende actie. Deze worden niet verstrekt aan derden.
 15. Artiteq is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 16. Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.