Privacy- en Cookiebeleid

Privacyverklaring en Cookiebeleid van Artiteq

Uw privacy is voor Artiteq van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. ARTITEQ B.V., gevestigd aan de Herastraat 39, 5047 TX Tilburg handelend onder de naam ARTITEQ (“Artiteq”, “wij” of “we”), respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van haar website www.artiteq.com (“Website”). In dit beleid wordt uiteengezet welke informatie we in het kader van het gebruik van onze Website en van jou als websitebezoeker en klant verzamelen en hoe we deze informatie verder gebruiken en beschermen.

Privacyverklaring en Cookiebeleid van Artiteq