Click Rail Pro

Artiteq Click Rail living room

Click Rail Pro

Artiteq Click Rail Pro
Artiteq Click Rail Pro Click & Connect

Click Rail Pro

Detta upphängningssystem är perfekt för professionella användare, som kräver intrycket av kvalitet i Click Rail. Att montera  skenan är enkelt och kan göras så att den ansluts perfekt till taket. Den kan också monteras på ett sådant sätt att  upphängningswirens glidfästen kan döljas bakom skenan. Finns i vit (grundmålad som kan övermålas) och aluminium.

Informationsförfrågan

Namn (obligatoriskt fält)

Företag

Land (obligatoriskt fält)

Email (obligatoriskt fält)

Telefonnummer

Anmärkning

För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Skydd

Intryck

  • Artiteq Click Rail Pro Louwman Museum
  • Artiteq Click Rail Pro Louwman Museum
  • Artiteq Click Rail Pro Museum of Art
  • Artiteq Click Rail Pro Museum of Art
  • Artiteq Click Rail Pro Museum of Art
© Copyright - Artiteq