Info Rail

Artiteq Info Rail bedroom

Info Rail

Artiteq Info Rail
Artiteq Info Rail Click & Connect

Info Rail

Info Rail är ett idealiskt verktyg för att dela information på kontor och andra öppna utrymmen. Skenan är utvecklad för att kunna hänga alla typer av bilder och dokument. Det trevikta klämsystemet medger en försiktig hängning av dokument (för papper >80 gr upp till kartong 2 mm).

Informatie aanvragen

Intryck

  • Artiteq Info Rail school
  • Artiteq Info Rail school
  • Artiteq Info Rail school
  • Artiteq Info Rail school
  • Artiteq Info Rail school
  • Artiteq Info Rail school
  • Artiteq Info Rail+ hospital
  • Artiteq Info Rail+ hospital
  • Artiteq Info Rail+ hospital
  • Artiteq Info Rail+ hospital
© Copyright - Artiteq